Co to jest REST API

Co to jest REST API?

REST API to skrót od Representational State Transfer Application Programming Interface. Jest to rodzaj interfejsu programowania aplikacji, który wykorzystuje protokół HTTP do wymiany danych między klientem a serwerem. REST API opiera się na zasadzie, że każdy zasób (np. dane w bazie danych) posiada unikalny identyfikator URI, a operacje na tych zasobach są wykonywane poprzez standardowe metody HTTP, takie jak GET, POST, PUT i DELETE.

Działanie REST API polega na tym, że klient wysyła żądanie HTTP do serwera, a serwer zwraca odpowiedź w postaci danych, najczęściej w formacie JSON lub XML. Żądanie zawiera informacje o tym, jakie zasoby lub operacje są potrzebne, a odpowiedź zawiera wynik działania na tych zasobach.

Przykładowo, jeśli klient chce uzyskać informacje o użytkownikach z serwera, wysyła żądanie HTTP GET na odpowiedni adres URI, a serwer zwraca odpowiedź zawierającą listę użytkowników w formacie JSON lub XML. W przypadku modyfikacji zasobów, takich jak dodawanie, aktualizowanie lub usuwanie użytkowników, klient wysyła żądanie HTTP POST, PUT lub DELETE, a serwer wykonuje odpowiednie operacje na zasobach i zwraca odpowiedź z potwierdzeniem wykonania operacji.

REST API jest bardzo popularnym sposobem na tworzenie aplikacji internetowych, ponieważ umożliwia łatwe i efektywne zarządzanie danymi i zasobami na serwerze oraz umożliwia dostęp do tych zasobów z różnych urządzeń i platform, takich jak aplikacje mobilne, przeglądarki internetowe i wiele innych.

REST API może być używane w wielu różnych programach i językach programowania, ponieważ protokół HTTP, na którym opiera się REST API, jest bardzo powszechny i obsługiwany przez większość narzędzi programistycznych.

Oto przykłady programów i form, w jakich REST API może być używane:

 1. Aplikacje mobilne – REST API może być używane w aplikacjach mobilnych, takich jak aplikacje do obsługi bankowości internetowej, aplikacje społecznościowe, gry i wiele innych.
 2. Aplikacje webowe – REST API może być używane w aplikacjach internetowych, takich jak sklepy internetowe, portale społecznościowe, aplikacje do zarządzania projektami i wiele innych.
 3. Frameworki webowe – REST API może być używane w różnych frameworkach webowych, takich jak Node.js, Ruby on Rails, Django, Flask i wiele innych.
 4. Narzędzia programistyczne – REST API może być używane w różnych narzędziach programistycznych, takich jak Postman, Swagger, Insomnia i wiele innych.
 5. Języki programowania – REST API może być używane w wielu językach programowania, takich jak Java, Python, PHP, Ruby, JavaScript i wiele innych.

W każdym z tych przypadków REST API może być używane w różnych formach, takich jak JSON, XML lub innych.

Przykład zastosowania REST API może wyglądać następująco:

GET /api/users

Komenda GET na adres /api/users pobiera listę wszystkich użytkowników z serwera.

GET /api/users/123

Komenda GET na adres /api/users/123 pobiera informacje o użytkowniku o identyfikatorze 123 z serwera.

POST /api/users

Komenda POST na adres /api/users dodaje nowego użytkownika do bazy danych.

PUT /api/users/123

Komenda PUT na adres /api/users/123 aktualizuje informacje o użytkowniku o identyfikatorze 123 w bazie danych.

DELETE /api/users/123

Komenda DELETE na adres /api/users/123 usuwa użytkownika o identyfikatorze 123 z bazy danych.

W powyższym przykładzie komendy REST API są wykonywane na „zasobie” użytkowników (ang. „users”). Komendy HTTP i adresy URI są wykorzystywane do wykonania operacji na tym zasobie. Na przykład, komenda GET /api/users zwróci listę użytkowników, podczas gdy komenda POST /api/users dodaje nowego użytkownika do listy. W ten sposób REST API umożliwia łatwe zarządzanie danymi na serwerze i komunikację między aplikacją kliencką a serwerem.

Bardziej rozbudowany przykład zastosowania REST API w języku programowania Python z wykorzystaniem biblioteki Flask i baz danych SQLite do pobrania listy użytkowników:

from flask import Flask, jsonify
import sqlite3

app = Flask(__name__)

@app.route('/api/users', methods=['GET'])
def get_users():
  conn = sqlite3.connect('database.db')
  cursor = conn.cursor()
  cursor.execute("SELECT * FROM users")
  users = cursor.fetchall()
  conn.close()
  return jsonify({'users': users})

W tym przykładzie, po wywołaniu metody GET na adresie /api/users, zostaje wykonane zapytanie do bazy danych SQLite o wszystkich użytkowników. Wynik zapytania zostaje zwrócony jako lista użytkowników w formacie JSON.

Be the first to comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *