marketing

There are 2 articles under this tag
Model See-Think-Do-Care

Co to jest model SDTC (See-Think-Do-Care)?

9 marca 2023

Marketing
Czym są słowa mocy (power words)
Marketing

Czym są „słowa mocy” (power words)?

Słowa mocy to frazy, które sprytni copywriterzy używają do wywołania określonej reakcji psychologicznej lub emocjonalnej. Nie bez powodu nazwa związana jest z mocą, ponieważ są tak przekonujące, a ich działanie przekłada się w statystykach klikalności. (więcej…)